ไฮบริด (Hybird Bike) , ทัวริ่ง (Touring) , Crossway

จักรยานไฮบริด Winn CROSSWAY
Price : 7,900.00 B 5,900.00 B
จักรยานไฮบริด Mongoose Artery Comp
Price : 14,500.00 B 10,500.00 B
จักรยานไฮบริท Schwinn SUPER SPORT2
Price : 14,900.00 B 11,900.00 B
จักรยานไฮบริท Schwinn SEARCHER 3
Price : 14,900.00 B 11,900.00 B
จักรยานไฮบริท Winn TRAVELLER
Price : 9,900.00 B 5,900.00 B
จักรยานไฮบริด GOGOBIKE SKY
Price : 18,900.00 B 13,900.00 B
จักรยานไฮบริด Optima CORSA FIT 2400 Y16
Price : 17,500.00 B 11,900.00 B
จักรยานไฮบริด Optima CORSA FIT2400 Y15
Price : 16,500.00 B 10,000.00 B
จักรยานไฮบริท OPTIMA ALPHA 4000
Price : 16,900.00 B 10,900.00 B
จักรยานไฮบริท BARBAROSSA (Japan)
Price : 9,900.00 B 6,900.00 B
จักรยานทั่วริ่ง TRINX TOURING 1.0
Price : 8,900.00 B 6,500.00 B
จักรยานทัวริ่ง TRINX TOURING2.0
Price : 12,900.00 B 8,900.00 B
จักรยานไฮบริท Roadmaster 809HB
Price : 19,900.00 B 12,900.00 B
จักรยานไฮบริท TOTEM Mistral (B407)
Price : 18,900.00 B 13,900.00 B
จักรยานไฮบริด WCI Urban City
Price : 6,900.00 B 4,500.00 B
จักรยานไฮบริด WCI รุ่น Wave
Price : 5,900.00 B 3,900.00 B
จักรยานไฮบริด DN 8001
Price : 12,900.00 B 6,900.00 B