จักรยาน (Bike)

จักรยานไฮบริด DN 8001

จักรยานไฮบริด DN 8001

Price : 12,900.00 B 6,900.00 B
Specification

จักรยานไฮบริด Crossway

เฟรมอลูมิเนียม

ล้อ 700c